دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIA 6(B300) شرکت کیمیا فروز
KIMIA 6(B300)
  • MATERIAL NAME: PA6
  • COLOR: BLACK
  • CODE: B300

Kimia B300 is a general purpose un-reinforced, black color regenerated Polyamide 6 resin for injection molding.

مشخصات فنی محصولKIMIA 6(B300) شرکت کیمیا فروز