دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIA 66(B100) شرکت کیمیا فروز
KIMIA 66(B100)
  • MATERIAL NAME: PA66
  • COLOR: BLACK
  • CODE: B100

Kimia B100 is a general purpose un-reinforced, black color regenerated Polyamide 66 for injection molding. 

مشخصات فنی محصولKIMIA 66(B100) شرکت کیمیا فروز