دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIA 66(W100) شرکت کیمیا فروز
KIMIA 66(W100)
  • MATERIAL NAME: PA66
  • COLOR: WHITE
  • CODE: W100

Kimia W100 is a general purpose un-reinforced, white color regenerated high viscosity Polyamide 66 resins for injection molding.

مشخصات فنی محصولKIMIA 66(W100) شرکت کیمیا فروز