دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIA 6(W300) شرکت کیمیا فروز
KIMIA 6(W300)
  • MATERIAL NAME: PA6
  • COLOR: WHITE
  • CODE: W300

Kimia W300 is a general purpose, un-reinforced, white color regenerated Polyamide 6 resin injection molding.

مشخصات فنی محصولKIMIA 6(W300) شرکت کیمیا فروز