دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B345G) شرکت کیمیا فروز
KIMIALON 6(B345G)
  • MATERIAL NAME: PA6
  • COLOR: BLACK
  • CODE: B345G

Kimialon B345G is a 45% glass fiber reinforced, black color Polyamide 6 resin for injection molding.

مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B345G) شرکت کیمیا فروز