دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B330G) شرکت کیمیا فروز
KIMIALON 6(B330G)
  • MATERIAL NAME: PA6
  • COLOR: BLACK
  • CODE: B330G

Kimialon® B330G is a 30% glass fiber reinforced, black color Polyamide 6 resin for injection molding.

مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B330G) شرکت کیمیا فروز