توليد آلياژ PA/ABS براي اولين بار در ايران

1390/11/27

  به تازگي شركت كيميافروز با بكارگيري دانش فني و تجربه چندين ساله خود در زمينه توليد كامپاندهاي پليمري، موفق به توليد آلياژ PA/ABS با نام تجاري Kimialex ،براي اولين بار در كشور شده است تا نياز بازار ايران به اين پليمر را برطرف سازد.

آلياژ PA/ABS از تركيب پليمر پلي آميد و اكريلونيتريل بوتادين استايرن تهيه مي شود كه به صورت شيميايي با يكديگر تركيب مي شوند. بدليل پيوند شيميايي كه بين اين دو پليمر در اين آلياژ ايجاد مي شود، تركيب آن در تمامي شرايط فرايندي و طي بازيافت آن ثابت باقي مي ماند. نسبت تركيب اين دو پليمر برطبق نياز ، مي تواند تغيير كند و امكان تقويت آن با الياف شيشه و ساير افزودني هاي پليمري جهت بهبود خواص، با توجه موارد مصرف آن وجود دارد.

آلياژ PA/ABS داراي ويژگي مقاوم به ضربه، حرارت و محيط هاي شيميايي است و خواص كششي و ضربه آن نسبت به PA و ABS تقويت نشده مطلوب تر مي باشد. فرايند قالب گيري، تزريق و رنگ پذيري سطح آن به راحتي انجام مي گيرد و مشكل چسبندگي رنگ بر سطح كه در PA ديده مي شود، در اين آلياژ وجود ندارد.

موارد مصرف اين آلياژ در توليد قطعات لوازم الكتريكي خانگي ، قطعات كامپيوتري و توليد تجهيزات اداري از جمله صندلي هاي اداري و قطعات داخلي و خارجي خودرو مي باشد.