بهبود مقاومت ضربه ای برای پلی آمید 6 و 66 در دمای پایین

1390/9/29

ماده اصلاح کننده مقاوم ضربه ای Lotader که از تولیدات شرکت Arkema می باشد، سبب افزایش مقاوت ضربه ای در دماهای کم می گردد.

تریپلیمر اتیلن- اکریلیک استر- مالئیک انیدرید منجر به بهبود مقاومت پلی آمیدها در برابر ضربه در دمای پایین می گردد. همچنین این محصول موجب اختلاط بهتر پلی آمید با پلی اولفین ها می گردد.